Skip to content Skip to footer

Коротке Роздумування про жінок в родоводі Ісуса 02/01/2021

Родовід Ісуса через Йосифа, законного батька Ісуса, не є темою, на яку багато священиків проповідують. Багато з імен нам є незнані. І все ж є чотири жінки, згадані в родоводі (Тамара – невістка Юди, Рахава – єрихонська повія, Рута – неізраїльтянка моавітянка та Батшіва – жінка Урії, незаконно взята Давидом), про яких багато написано в тлумачних коментарях. Кажуть, що ці чотири жінки є типами Марії, яка є п’ятою і останньою жінкою, згаданою в родоводі.

Спільним для них є те, що кожна з них або мала незвичайні, несподівані відносини з чоловіком або була залучена у нестандартних стосунках. Відносини між Йосифом і Марією і народження Ісуса були також досить незвичайними і надзвичайними. Тож наступного разу, коли ви будете слухати родовід Ісуса, ви принаймні впізнаєте чотирьох жінок, які вказують на п’яту – Марію.

A Short Reflection on the women in the Genealogy of Jesus (02/01/2022) The genealogy of Jesus through Joseph, Jesus’ legal father, is not a topic that too many priests will preach about. Some of the names are quite obscure. Yet there are four women mentioned in the genealogy (Tamar – daughter-in-law to Judah, Rahab – the Jericho prostitute, Ruth – the non-Israelite Moabite, and Bathsheba -the woman unlawfully taken by David) that have captured the imagination of commentators. These four women are said to be types of Mary, who is the fifth and last woman mentioned in the genealogy. What they have in common is that each of them came from unusual, unexpected circumstances or were involved in an out-of-the-ordinary relationship. The courtship between Joseph and Mary and the birth of Jesus were both quite unusual and extraordinary. So next time you listen to the genealogy, at least you will recognize the four women pointing to the fifth one – Mary.

Leave a comment

0.0/5

Go to Top