Skip to content Skip to footer

Тема: Ісус і релігія не суперечать собі. Поможіть Україні.

У наш час досить популярними стали два духовні стилі: протестантська євангельська духовність і духовність нової ери так званий нью-ейдж. Одна з них — християнська духовність, друга — ні. Однак у них є щось спільне, те, що вони повторюють досить часто одне і те саме: «Ісус добрий. Релігія погана». Або як один молодий чоловік аж дуже зацікавив багато людей на інтернеті своїм відео на YouTube із 13 мільйонами переглядів, сказавши: «Я люблю Ісуса, але я ненавиджу релігію».

Як ми повинні реагувати на цю привабливу фразу?

Протягом наступних кількох тижнів, починаючи з сьогоднішньої євангелії, ми зустрінемося з різними прикладами того, як Ісус закликав людей робити релігійні речі. Ми зрозуміємо, що Ісус і релігія йдуть рука об руку.

У сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить про релігійні справи: годувати голодних, допомагати хворим, давати одяг нагим. Це один із прикладів, коли Ісус і релігія йдуть і собі не заперечують.

В іншій євангелії під час Великого посту ми почуємо, як Ісус пояснює своїм учням, що їм потрібно постити і молитися, щоб могти боротися з демонами. Духовна боротьба передбачає молитву та піст. Мушу вам сказати, що коли ти занимаєшся молитвою і постом – то ти занимаєшся чимсь дуже релігійним.

Інший приклад, який дуже важливий для нас, — це коли Ісус під час Тайної Вечері дає Своє Тіло їсти і Свою Кров пити, а потім каже: «Робіть це на Мій спомин». Знову ж таки, це дуже релігійна річ, а Ісус каже: Робіть це.

Але це не відноситься тільки до Євхаристії. Ісус також наказує своїм учням щоб хрестили людей.  Ісус каже своїм учням: «Ідіть, навчайте всі народи хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа». Це все релігія, і це частина нашої духовності.

Ісус каже в іншому місці: «Якщо ви любите Мене, ви будете виконувати Мої заповіді». Ісус наказує Своїм учням повторювати Тайну Вечерю, тобто Службу Божу, в Його пам’ять. Ісус наказує Своїм учням хрестити. У сам день воскресіння Ісуса ввечері передає своїм учням владу прощати гріхи. Знову ж таки, дуже релігійна річ. Ісус наказує їм виконувати релігігійні речі.

Тож ми відповідаємо на цю привабливу фразу, (Я люблю Ісуса а не люблю релігії.), що той що відкидає релігію також відкидає те що Ісус навчав, і те що навчає Святе Письмо. Людина себе обманює і йде проти того що Ісус хотів установити на землі.

Пам‘ятайте – наступний раз що ви чуєте що хтось принижує релігію, вони теж принижують Ісуса.

Протягом останніх кількох днів, коли Україна переживає своє пекло через величезне вторгнення російських збройних сил, багато людей у ​​нашій громаді це сильно переживають, тому що в багатьох випадках їхні родини в Україні знаходяться в небезпеці. Одна людина мені сказала: «Половину ночі ми не спали. Ми мусіли молитися». Вчора дві молоді жінки закупили по 25 свічок, щоб запалити їх за благополуччя своїх родин, які перебувають у небезпеці. Одна наша парафіянка сказала мені, що щодня відмовляє вервицю за Україну. Інша жінка надіслала мені електронний лист із запитанням: «Який найкращий спосіб постити за мир в Україні?» У часи кризи люди дуже хочуть якось допомогти. Отже, що вони роблять? Вони роблять релігійні речі і визнають силу таких релігійних дій.

Якщо ви дасте гроші на поміч Україні до цього кошика на тетраподі ви добре робите. Другий молиться. Ще інший постить. Другі жертвують Святе Причастя яке вони принимають в наміренні миру в Україні. Ми маємо парафіян, які приходили і молилися з нами на Молебнях до Матері Божої за Україну. Ну і маємо тих які засвічують свічки в церкві і вдома. Один молиться на вервиці а другий на чотках Ісусову молитву. Різні релігійні практики. Але котра найкраща? Ця практика до якої ви покликані. Це буде найкраще вам. Не журіться тим котра практика найкраща. Радше дбайте про те щоб якось помогти Україні і людям в Україні. Вони потребують нашої допомоги тому що вони знаходяться у надзвичайно небезпечній ситуації, розуміючи що вони можуть загинути або нині або завтра. Робіть що хочете робити але щось робіть.

 

 

Sermon for Meat-fare Sunday 2022

1 Corinthians 8:8 – 9:2        Matthew 25: 31-46

Theme: Jesus and religion are not opposed to each other. Help Ukraine.

In our time there are two spiritual styles that have become quite popular: evangelical spirituality and new age spirituality. One of them is a Christian spirituality, the other one is not. Yet, they have something in common, something they repeat quite often and that is: “Jesus is good. Religion is bad.” Or as one young man went viral on a YouTube video with 13 million hits by saying: “I love Jesus, but I hate religion.”

How do we respond to this catchy phrase?

During the next few weeks starting with today’s gospel we will come across with all kinds of examples of Jesus calling people to do religious things. We will realize that Jesus and religion go hand-in-hand.

In today’s Gospel Jesus talks about doing religious stuff: feeding the hungry, helping the sick, giving clothes to the naked. This is one example in which Jesus and religion go together.

In another Lenten gospel we will hear Jesus explain to his disciples that they need to fast and pray to be able to do battle with demons. Spiritual warfare involves praying and fasting. I want to tell you that praying and fasting are pretty religious things to do.

Another example that is very important for us is when Jesus during the Last Supper gives His Body to eat and His Blood to drink and then says: “Do this in memory of me.” Again this is a very religious thing to do and Jesus says: Do this.

But not just the Eucharist. Baptism as well. Jesus says to His disciples: “Go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.”  That’s all religion and it is part of our spirituality.

Jesus says: “If you love me, you will keep my commandments.”  Jesus commands His disciples to repeat the Last Supper in His memory. Jesus commands His disciples to baptize. On Jesus’ resurrection day in the evening, He gives his disciples the authority to forgive sins. Again, a very religious thing to do. Jesus commands them to practice religion.

So we respond to that catchy phrase by saying that hating religion is going against what Jesus taught and what the Bible teaches. It is misleading and it goes against what Jesus wanted.

Remember that – the next time you hear someone knocking religion, they are knocking Jesus down too.

During these last few days as Ukraine is going through hell because of the invasion of Russian armed forces, many people in our community are going through a very difficult time because, in many cases, their families in Ukraine are in danger. One person told me: “We did not sleep half of the night. We needed to pray.” Yesterday two young ladies bought 25 candles each to light them for the well-being of their families who are in danger. One of our parishioners shared with me that she is offering a rosary for Ukraine every day. Another woman emailed me asking: “What’s the best way to fast for peace in Ukraine?” In times of crises, people desperately want to help in some way. So what do they do? They do religious things and acknowledge the power of such actions.

You help Ukraine by  putting money in this basket. Good. Another one prays. Another one fasts. Others offer the Eucharist which they have received for peace in Ukraine. We have parishioners who have prayed with us during our Molebens to the Mother of God for peace in Ukraine. Then we have those who are lighting candles here in church and other ones at home. One prays the rosary and another prays the Jesus Prayer. All kinds of different religious activities. Which is the best? The one that you feel called to do. That is the best. Do not worry about which one is best. Rather worry that you are doing something for Ukraine and its people. They need our help because they are in an extremely dangerous situation facing possible death every day. Do whatever you like but do something.

Leave a comment

0.0/5