Skip to content Skip to footer

І Корінтян 3: 9-17     Матея 14: 22-34

Тема: Хто вміє втриматися на воді?

“ Петро озвавсь до нього (Ісуса) й каже: “Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе!” “Підійди!” – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса.“ (Матея 14:28-29)

Дехто вже може зауважив, що нині рано я маю миску води та ще кілька речей. Деякі речі що я маю будуть плавати у воді, а частина потоне. Я покажу вам предмет і попрошу вас вирішити, чи дана річ, на вашу думку, плаватиме чи тонути. Тоді ми покладемо у воду, щоб перевірити, чи ви праві чи ні. Ось дерев’яний блочок. Скільки з вас думає, що він буде плавати у воді? Скільки думає, що він потоне? Давайте спробуємо і побачимо. Більшість із вас мали рацію. Блочок плаває у воді.

Ось наш другий предмет – металева чайна ложка. Скільки з вас думає, що вона буде плавати у воді? Скільки думає, що вона потоне? Давайте спробуємо і побачимо. Ви знову мали рацію. Вона потонула. Ось наш третій предмет – алюмінієва фольга. Скільки з вас думає, що вона буде плавати у воді? Скільки думає, що вона потоне? Вона плаває. А що, якщо я візьму цю фольгу та стисну її у компактну форму кулі. Скільки з вас думає, що вона усе ще плаватиме у воді? Скільки думає, що вона потоне? Вона все ще плаває!

А як з вами? Чи частіше плаваєте чи тонете? Не хвилюйтець, я не збираюся класти вас у миску, тому що ви занадто великі. Але ми можемо навчитися з Біблії. Сьогодні ми чули, що після того, як Ісус нагодував 5000 тисяч народу, Він сказав Своїм учням сісти в човен і переплисти на інший берег моря, а Сам піднявся в гори, щоб побути на самоті та помолитися.

Коли учні перепливали море на своєму човні, знявся вітер і море стало бурхливе. Учні боялися, що їхній човен може потонути і що вони всі потопляться. Тоді вони побачили Ісуса, який ішов до них, і Він ішов по воді. Коли Петро побачив Ісуса, він, захоплений, сказав Йому: «Господи, якщо це справді Ти, то дозволь мені підійти до Тебе по воді. Ісус відповів Петрові і сказав: «Підійди».

Петро виліз з човна і почав іти по воді до Ісуса. Так, Петро також ходив по воді. Тоді почав оглядатися. Він відчув сильний вітер і побачив хвилі, злякався і почав тонути. Він закричав до Ісуса. «Господи, спаси мене!» Ісус простягнув руку і врятував Петра, і сказав йому: «Маловіре, чого засумнівався?»

Поки Петро не зводив очей з Ісуса, він ішов по воді. Але коли він відвів очі від Ісуса, тоді почав тонути. Коли ми йдемо цим життям, будуть і в нас бурі. І нам прийдеться давати собі раду з бурхливою водою, зі складними ситуаціями. Поки ми дивимося на Ісуса і покладаємось на Нього, ми дамо собі раду. Але коли ми відведемо очі від Ісуса і забудемо про Нього, тоді буде набагато важче нам дати собі раду з нашими проблемами.

Дорогий Ісусе, коли ми зустрінемо бурі життя проти нас, коли ми матимемо справу з важкими ситуаціями, допоможи нам не зводити очей з Тебе і завжди покладатися на Тебе. Амінь.


 

 

Sermon for the 9th Sunday after Pentecost 2022

1 Corinthians 3: 9-17      Matthew 14: 22-34

Title: On the sea of life, there are floaters and sinkers – which are you?

  “Lord, if it’s you,” Peter replied, “tell me to come to you on the water.” “Come,” he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water and came toward Jesus. (Matthew 14: 28-29)

As some of you may have noticed I have a salad bowl and a few more items with me this morning. Some of the items will float in the water and some of them will sink. I am going to show you an item and ask you to decide whether you think it will float or sink. Then we will put in the water to see if you’re right or not.

Here is a wooden block. How many of you think it will float in the water? How many think it will sink? Let’s try and see. Most of you were right. The block is floating in the water.

Here is our second item – a metal teaspoon.  How many of you think it will float in the water? How many think it will sink? Let’s try and see. You were right again. It sank.

Here is our third item – a piece of aluminum foil. How many of you think it will float in the water? How many think it will sink? It is floating. Now what if I take this foil and compact it into a ball form.   Now how many of you think it will still float in the water? How many think it will sink? It still floats!

Are you a floater or a sinker? Don’t worry, I’m not going to put you in the bowl because you are too big. But we can learn from the Bible. We heard today that after Jesus fed the 5000 thousand, Jesus told his disciples to get into their boat and go to the other side of the sea while He went up into the mountains to be alone and to pray.

While the disciples were crossing the sea in their boat, the wind came up and the water began to get rough. The disciples were afraid that their boat might sink and that may drown. Then they looked and they saw Jesus coming toward them and He was walking on the water. When Peter saw Jesus he got excited and said to Him: “Lord, if it’s really you, then let me walk to you on the water. Jesus answered Peter and said: “Come.”

Well, Peter climbed over the side of the boat and started walking on the water to Jesus. Yes, Peter walked on the water too. Then he began to look around. He felt the strong wind and saw the waves and he became afraid and started to sink. He cried out to Jesus. “Lord, save me!” Jesus reached out his hand and saved Peter and he said to him: “Oh you of little faith, why did you doubt?”

As long as Peter kept his eyes on Jesus, he was walking on the water. But when he took his eyes off of Jesus, he began to sink. As we go through life, there will be some storms. We will encounter some pretty rough water, some difficult situations. As long as we keep our eyes upon Jesus and put our trust in Him, we will be okay. But when we take our eyes off of Jesus and forget about him, then will have a difficult time coping with our problem.

Dear Jesus, when the storms of life come against us, when we have to deal with difficult situations, help us to keep our eyes on You and to put our trust in You. Amen.    

 

Leave a comment

0.0/5