Skip to content Skip to footer

Проповідь на Неділю Розслабленого – Бог є з нами навіть коли нас немає

Тема: Бог є з нами навіть коли нас немає.

В останніх двох роках вийшов сиріал на каналі YouTube про життя Ісуса Христа під назвою “Тhe Chosen”. Можна на цей сиріал дивитися через компютер безплатно. Одна з цих програм представляє життя цього розслабленого, з нинішної Євангелії, який лежав біля купелі і бажав бути зціленим. Ця програма показує його на протязі 38 років як він старіється. Також показує нам багато разів як ця вода в купелі починає булькотіти і як другим хворим завжди вдається скорше увійти до купелі ніж нашому паралітикові. І знову хтось є зцілений, а він мусить зостатися на місці дальше немічним.

У цій програмі можна справді відчути як його розчарування зростає з кожною невдачою. Він доходить до такого стану який нам майже неможливо собі уявити. Можливо що він уже попав у стан повної безнадійності, повного відчаю.

І тоді Ісус приходить до нього і питає його, „Чи хочеш бути зцілений?“ Він відповідає, „Не маю нікого, пане, хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль.“ А Ісус продовжує розмову, „Я тебе щось інше питав. Я тебе питаю ще раз, ‘Чи хочеш бути зцілений?’“ Він дивиться на Ісуса і починає плакати. Він боїться розбуджувати в собі надію бо він вже стільки разів був розчарований.

Як я дивився на цього бідного чоловіка без надії, я собі подумав, „Як я би поступив у його ситуації?“ Чи я навіть можу уявити собі його рівень безнадійности? В нинішному Апостолі Діянь Апостолів ми чули про другого паралітика, Енея, який також був зпараліжований і лежав вже 8 років.

Ці два чоловіки після такого довгого часу напевно вже були морально заломані. Якщо в них є надія, то дуже мало вже залишилося тої надії. Оба мужчини є зцілені без того щоб вони виявили будь який знак віри. Ці чуда можна б назвати односторонніми. Немає тут співпраці з хворою людиною. А всежтаки оба видужали. В обох випадках Бог помагає тим, які не в силі собі помогти. Тут є певна наука про Бога. Наш Господь нераз помагає тим які мають дуже мало віри, дуже мало надії. Він також помагає тим які не просять в Нього помочі. Це є ще інший рівень щедрости, інший рівень доброти, гідний наслідування.

Ця наука про Бога повинна дати нам нову впевненість до Бога коли ми молимося за когось який не хоче щоб ми молилися за нього чи за ню. Це повинно нас заохотити коли ми молимося за когось який не вірить що він чи вона можуть бути зцілені. Це повинно нам дати силу молитися за навернення того який не хоже бути наверненим.

Так дорогі брати і сестри ми служимо і поклоняємося такому Богові який хоче нашого добра більше ніж ми його хочемо.  Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою безумовну, беззастережену любов до нас, і що Ти нам помагаєш навіть тоді коли ми не хочемо Твоєї помочі. Ми молимося і служимо надзвичайному Богові!

Sermon for the Sunday of the Paralytic 2021

Acts 9: 32-42               John 5: 1-15

Theme: God is there even when you’re not.

There is a new series on YouTube called “The Chosen” which depicts the everyday life of Christ. We highly recommend this series as most edifying. One of the more recent episodes (Season 2, Episode 4) is entirely dedicated to the paralytic who lies by the pool and wants to be healed – the theme of this Sunday’s Gospel. The episode shows him throughout the 38 years getting older. Always there is someone who beats him to the moving water. Another person is healed but he must stay. In that episode you can really experience his growing disappointment with each new failure.  He reaches a level of unimaginable discouragement. Perhaps he has entered a state of full despair.

Then Jesus comes on the scene and asks him, “Do you want to be healed?” He answers: “I have no one to put me into the pool when the water is stirred.” Then Jesus continues the conversation by saying, “That is not what I asked you. I ask you again, Do you want to be healed?” He looks at Jesus and begins to cry. He is afraid to hope. He has been disappointed so many times.

As I was watching that guy without any hope, I thought to myself, “How would I behave in his situation?” Could I even imagine what his level of despair could be? In today’s Epistle from the Acts of the Apostles, we hear about another paralytic who has been paralysed and bedridden for 8 years.

These two men after all this time are probably broken with very little, if any hope. Both are healed without having shown any sign of faith. You could call these miracles – unilateral. The sick person’s cooperation is not here. And yet, both are healed. In both cases, God is helping those who cannot help themselves.  There is a lesson here about God. Our Lord sometimes helps those who have very little faith, very little hope. He also helps those who do not ask for help. That is another level of generosity, a new level of kindness worthy of imitation.

It should give us confidence in God when we pray for someone who does not want us to pray for them. It should give us encouragement when we pray for those who do not believe it possible for them to be healed. It should give us strength to pray for the conversion of the one who very much does not want to be converted.

Yes, my brothers and sisters, we pray and serve a God who wants the good for us more that we want it. Thank you Lord for this truly unconditional love, that You help us when we don’t want Your help. We pray and serve an awesome God!

Leave a comment

0.0/5

Go to Top